Windenergie als alternatieve energiebron

Windenergie is een robuuste duurzame energiebron. Na energiebesparing is het de goedkoopste manier om de CO2 uitstoot te verminderen. Windenergie op zee is voor Nederland een belangrijke zaak, gelet op de relatief lange kustlijn en groot continentaal plat.

Subsidie windmolens

Om de ontwikkeling van windenergie op zee te stimuleren is er de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Met deze subsidieregeling wordt de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit en dus ook windenergie gesubsidieerd.

Windmolens in zee

Ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie staan niet stil.

windmolen

Windmolens op land streven kerncentrales voorbij als goedkoop alternatief voor fossiele brandstoffen. De kostprijs voor beide energiesoorten is inmiddels vergelijkbaar, maar de prijs van kernenergie wordt hoger omdat daar extra kosten bijkomen voor beveiliging tegen terroristische acties.

Subsidie Windmolens Windenergie

Windenergie is op sommige punten slachtoffer van eigen successen. De stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en grotere en verder ontwikkelde turbines hebben gezorgd dat windenergie en zonne energie bijna op prijs kan concurreren met traditionele energiebronnen.

Moderne Windturbine

Moderne machines zijn tien tot twintig keer zo groot als windturbines van 25 jaar geleden. Windenergie kan binnenkort een flinke tegenslag tegemoet zien: er zijn niet genoeg windmolens beschikbaar.

Subsidies windenergie

De overheid biedt financiƫle ondersteuning door fiscale maatregelen voor de plaatsing en exploitatie van windmolens. De Nederlandse overheid wil dat 5% van onze energiebehoefte in 2010 afkomstig is van duurzame bronnen. Tien jaar later, 2010, moet dat percentage verdubbeld zijn. Windenergie, windmolens op zee kan daar een grote bijdrage aan leveren.

Mogelijkheden met Zonnepanelen

De mogelijkheden van zonne-energie komen steeds dichterbij. Gratis stroom voor iedereen?

Het voordeel van het gebruik van zonnepanelen is dat ze overal gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan gebieden zoals Afrika. Gebieden waar ze de stroom ontzettend goed kunnen gebruiken maar waar de afstanden het moeilijk maken om dit overal ter plaatse te realiseren.
 

Zonnepanelen

De kosten van zonnepanelen worden steeds minder, hierdoor krijgen steeds meer mensen de mogelijkheid tot stroom. Door gebruik te kunnen maken van stroom ontstaan er veel mogelijkheden die het leven makkelijker maken.

Ook kan zonne-energie bijvoorbeeld gebruikt worden om mee te koken:

Hier kun je aardig wat mee koken. Geen hout meer nodig dus? Dit scheelt ook een hoop tijd, energie en middelen. Dit zouden ze ook goed kunnen gebruiken op afgelegen plekken in Afrika waar brandhout schaars is!

Windturbine

Op deze site vindt u informatie over de ontwikkeling van een nieuw soort windturbine voor plaatsing op de daken van gebouwen. Daarnaast treft u op deze site informatie over de laatste ontwikkelingen in het praktijkexperiment aan.